Utgivningar


Verdandi gav under år 1888–år 1954 ut 531 småskrifter i vitt skilda ämnen för att gynna folkbildningen, och en del titlar från den tiden är:

Fredsrörelsen och kulturen
av Ellen Key

Om tanke- och yttrandefrihet
av John Stuart Mill

“Nybörjarens svampbok
av Hugo Silfversparre