Manifest


”Unga sinnen med en viss benägenhet för rebelleri”, så beskrevs gruppen i Uppsala som startade den radikalhumanistiska studentföreningen Verdandi 1882. Bland grundarna återfinns Karl Staaff och Hjalmar Branting, den ene liberal, den andre socialdemokrat. Både skulle sedermera bli statsministrar och ledare i kampen för demokrati i Sverige.

Syftet med föreningen var huvudsakligen att främja frihet i diskussion liksom tänkande, detta i en tid när konservativa auktoriteter ville dominera människors uppfattningar.  Något som gjordes till den grad att universitetet som markering mot verdandisterna satte upp devisen: “Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”  i Universitetshuset.

Verdandi som står upp för den enskilda människan har sina rötter i både liberalismens och arbetarrörelsens tanketraditioner. Kampen för internationalism, fred, frihet och progressivitet är gammal för föreningen som under andra världskriget kämpade mot nazismen och uppmanade Sverige att ta emot fler judiska flyktingar. Kampen mot de stängda gränsernas tyranni pågår än idag.

Vi i Verdandi är individualister, med vilket menas att vi ser den enskilda individen som moraliskt betydelsefull – hon får inte offras på stora måls altare. Vi tror att begreppet frihet bara är möjligt att förstå i relation till samhället vi faktiskt lever i, tillsammans, och innefattar mer än frihet från statliga intrång i ekonomin. Varje människas reella möjligheter måste stärkas för att göra oss friare. En individuell frihetssträvan, och en gemensam frihetssträvan.

För att uppnå riktig frihet måste vi kämpa emot konformitet och likriktning. Detta oavsett om det gäller nationalism, klassgränser, eller genusstrukturer.

Vi tror att varje människa besitter förmågan att göra något värdefullt med sitt liv och att hon ska ha möjlighet till detta. Det är ett ideal som är långt ifrån förverkligat idag. Varje människa har i grunden också ett sinne för rättvisa, varför hon är ansvarig för sina handlingar.

Friheten måste erövras av varje generation. Idag har Sverige i princip stängda gränser, liberaler och arbetarrörelsen är splittrade och rasister och högerpopulister är närmare makten än de någonsin varit. Samtidigt åsidosätter de statsbärande partierna rättssäkerheten och individers integritet i tävlan om vem som kan ta hårdast tag mot brottsligheten. 

I en kultur av sociala ingenjörer måste vi radikala humanister i alla läger förenas och stå upp för den lilla människan – och för det stora i henne.

Vi är Verdandi, en 140-årig radikal studentförening från Uppsala med en tanketradition värd att föra vidare. Gör det tillsammans med oss – Verdandi Rediviva!